Over Kristof Van Rossem

Kristof Van Rossem

 Kristof is Master in de religiewetenschappen en Master in de filosofie (KULeuven). Hij specialiseerde zich reeds eind  jaren negentig in de filosofische praktijk, m.n. de  kunst van het vragen stellen, het moreel beraad en het socratisch gesprek. Samen met Hans Bolten leidt hij een jaarlijkse opleiding tot socratisch gespreksleider, onder andere aan de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden (NL). Als zelfstandig trainer werkt hij al meer dan tien jaar voor tientallen organisaties in profit en non-profit.

Naast zijn trainingswerk, werkt hij ook als lector aan de Educatieve Master Maatschappijwetenschappen en Filosofie van de KULeuven. Kristof is daarnaast ook docent business ethics aan de Odisee Hogeschool Brussel.

Kristof publiceerde reeds verschillende artikelen en teksten over de filosofische praktijk. Enkele recente publicaties zijn

(2018) How to lead a Socratic Dialogue (2018) in Staude, D. + Ruschmann, E. (ed.) Understanding the other and oneself. Cambridge Scholars Publishing, p.67-80

(2017) Leerling of bekeerling. Radicalisering bespreken in de klas (2017) Met Jeffrey Meskens en Jade van Overmeir. Leuven : Acco

(2017) ‘Le dialogue socratique en pratique’ dans Mieke de Moor (ed.) Socrate à l’Agora. Que peut la parole philosophique. Paris : Vrin, p.64-77

(2017) ‘Socrates in Prison. Socratic dialogues with prisoners’. In Philosophical Practise. Journal of the APPA, 12.3, p.1980-1991.

(2014) Socratisch Beraad (met Hans Bolten) in Van Dartel, Molewijk, B. In gesprek blijven over goede zorg. Amsterdam: Boom. p.96-112

(2009) Langer, harder of anders werken ? Arbeidscultuur van de toekomst (red.), Tertio, Antwerpen

(2005) Zo gezegd zo gedaan, trainen in integriteit. Samen met Hans Bolten. In: Ethische Perspectieven 15 1, p. 34-46, Peeters, Leuven.

Alle teksten vind je op https://socratischgesprek.be/teksten-en-artikels/

Meer info over opleidingen en workshops in het Nederlands vind je op  www.socratischgesprek.be